Hyreskontrakt

Hyreskontrakt

Markaryds sportfiskeklubb förbinder sig att hyra ut klubbstugan på Hyltevägen 20 till

Namn………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adress………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ort ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon………………………………………………………………………………………………………………………………

 Hyrestid avser följande datum: …………………………….  – ……………………………

 Hyresgästens ändamål ………………………………………………………………………

 Klubbstugan är tillgänglig efter överenskommelse med stugvärden.

 Hyressättning 600:- / dygn plus EL med 2:-/kwh

 Villkor vid uthyrning av Markaryds sfks klubbstuga

Hyresgästen förbinder sig att använda stugan för avsett ändamål.

 • Ingen alkohol får brukas i lokalen av personer under 20 år.
 • Ansvarig hyresgäst skall finnas tillgänglig i klubbstugan när aktivitet pågår under avtalad hyrestid
 • Om det krävs tillstånd för det avsedda hyrestillfället ansvarar hyresgästen själv att sådant utfärdas av berörd myndighet.
 • Hyresgästen ansvarar för att lokalen och dess inventarier vårdas och hanterar aktsamt
 • Vid eventuell skadegörelse så står hyresgästen för hela kostnaden.
 • Uppsättning av dekorationer eller vidtagande av andra anordningar, som kräver fästen i väggar, tak eller golv får inte göras utan medgivande av hyresvärden.
 • I hyressättningen ingår inte städning. Det åligger hyresgästen att städa efter sig och lämna lokalen i det skick som den var innan den hyrdes (städregler se anslagstavlan i stugan) Är inte städningen utförd på ett tillfredställande sätt förbehåller sig Markaryds sfk att kräva ersättning för extra städning.
 • Extra städning debiteras med 1000 kronor.
 • Hyresgästen skall forsla bort allt skräp och sopor som uppkommit i samband med hyrestiden.
 • Avbokning skall göras senast en vecka innan hyrestillfället, i annat fall debiteras halva hyreskostnaden.
 • Betalning sker vid slutbesiktningen av stugan, om inget annat överenskommets
 • Jag har tagit del och godkänt villkoren för att hyra Markaryds sfks klubbstuga
 • Hyreskontraktet undertecknas vid utlämningen av nycklarna.

  Markaryd    2012 -         –      

       Stugvärden                                                                                                 Hyresgästen  

 

       ……………………………………….                                                           …………………………………….